هنر بسته بندی: شرکت Xerox ظرفيت تونر (Emulsion Aggregation (EA خود را تا 40درصد افزايش داد. 35ميليون دلار هزینه اين پروژه شد تا شرکت کماکان بتواند به تقاضای بازار پاسخگو باشد.

 

 تونر جدید Xerox, تونر, تونر EA, آسياب كردن مواد پليمري, كيفيت چاپ, Fuji Xerox, صفحه تونري با رنگ ديجيتال,

Richard Schmachtenberg مقام ارشد بخش ساخت و توسعه مواد مصرفي در شركت Xerox گفت: «از اولين عكسبرداري 75 سال مي‌گذرد، Xerox شيوه مهندسي خود را عوض كرده است و اين طرح تونر را توسعه داده است تا نيازهاي بالاي مردم را پاسخگو و راه‌حلي نوآورانه را عرضه كرده باشد.»

Xerox با استفاده از تونر EA تصاوير بسيار واضحي را توليد مي‌كند كه براي هر صفحه، تونر كمتري را استفاده مي‌كند. برخلاف تونرهاي قديمي كه با آسياب كردن مواد پليمري و دانه‌هایي در حد سايز ميكرون درست مي‌شدند، تونر EA كه از نظر شيميايي رشد كرده است، سايز، اندازه و ساختار ذرات را به دقت كنترل مي‌كند و باعث مي‌شود كيفيت چاپ بالا رود، تونر كمتري مصرف شود، تونر كمتري هدر رود و انرژي كمتري براي تولید و چاپ استفاده شود. Xerox و Fuji Xerox، 50 شركت و محصول تولید چاپی را تاسيس و عرضه كرده‌اند كه تونر EA را مصرف مي‌كنند.

بر طبق نظر Info Trends از سال 2013 تا سال 2018 توليد صفحه تونري با رنگ ديجيتال تقريبا 6.2 درصد رشد سالانه داشته است كه حدود 295ميليارد صفحه تا 2018 تخمين زده مي‌شود و فرصتي براي رشد تونرهايي است كه در دستگاه‌های توليد Xerox استفاده مي‌شود. شركت Xerox  صدو بیست ميليون دلار براي ساخت اين تجهيزات سرمايه‌گذاري كرده است.