UPM یکی از هفت تولیدکننده کاغذ در آستانه دریافت جایزه از WWF (World Wide Fund For Nature) در بخش شفافیت در طی برگزاری WWF Environmental Paper Awards است.

شفافیت کارکرد زیست‌محیطی و اطمینان دادن به خریداران برای کمک به تصمیم خرید نقشی حیاتی ایفا می‌کند. John Sanderson مدیر بازار پشتیبانی زیست‌محیطی در UPM در ادامه می‌گوید: «علاوه بر این، دو برند دیگر کاغذ این شرکت برنده جایزه WWF در بخش «بهترین نام‌های تجاری کاغذ در بخش کارکردهای زیست‌محیطی» شده‌اند و پنج ستاره در بخش‌های جنگل، آب و هوا دریافت کردند.»

Liisa Rohweder مدیر WWF نیز می‌گوید: شفافیت افزاینده در چرخه ارزش یک نشانه از شرکت‌هایی است که می‌خواهند مسوولیت‌پذیری زیست‌محیطی و اجتماعی خود را بهبود دهند.

www.upm.com