فروش بسته بندی پلاستیکی انعطاف پذیر با نرخ سالانه 4درصد در سال های 1999-2003 رشد خوبی داشت وبه حدود 53 میلیارد دلار رسید. استفاده از فیلم های انعطاف پذیر در کاربرد نقشه ها به طور روزافزونی با قیمت های کمتر در حال افزایش است همچنین میزان ارزش فروش آنها نیز نسبتاً با نرخ آهسته تری در حال رشد است . در این بخش به دلیل مازاد ظرفیت در بسیاری از بازارها و در نتیجه رقابت شدید قیمت ها همواره رو به کاهش است .

{phocadownload view=file|id=92|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}