نبود انجمن، مرجع و یا به طور کلی مسوول مربوط به بسته بندی و چاپ سال هاست که صنعتگران و فعالان این صنف را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است، هر چند هراز گاهی بخش خصوصی قصد دارد با عناوین مختلف این نقص را تا حدودی پوشش دهد و خود را مدعی نجات بخش بسته بندی معرفی کند اما…

{phocadownload view=file|id=240|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}