ایرنا: معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صنعت بسته بندی محصولات باید از سوی بنگاه های اقتصادی جدی گرفته شود، گفت: امروز بخش مهمی از رونق یک بنگاه اقتصادی در فضای تجارت داخلی و خارجی را توجه به صنعت بسته بندی محصول تشکیل می دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، مجتبی خسرو تاج با اشاره به اینکه نحوه بسته بندی محصولات تاثیر بسزایی در کسب بازار و توسعه فعالیت اقتصادی دارد، تصریح کرد: از این رو ارتقای صنعت بسته بندی محصولات و ایجاد زیرساختهای لازم در این رابطه علاوه بر اینکه باید از سوی دولت مهم تلقی شود، ضرورت توجه بیشتر بنگاه ها و فعالان اقتصادی را به این مهم می طلبد.

وی افزود: نگاه بنگاه ها به موضوع بسته بندی در فرآیند تحلیل رقابت باید بیشتر از گذشته جدی گرفته شود، چرا که در عرصه رقابت داخلی و خارجی و جلب رضایت مشتری این موضوع از جایگاه خاصی برخوردار است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امروز بسیاری از محصولات صرفا به دلیل بسته بندی مناسب، شکل و نوع بسته بندی در بازار مصرف و رقابت، از نفوذ خوبی بهره مند هستند، چرا که نحوه و شکل ارایه محصول به دست مصرف کننده در دنیای امروز بسیار مهم است.

وی سپس خاطر نشان کرد: در این میان موضوع حایز اهمیت شناخت و آشنایی بنگاه ها و شرکت های صادراتی در مواجه با چگونگی ارائه و نوع بسته بندی محصولات است تا بتوانند جایگاه مناسب را در مقابل رقبای داخلی و خارجی از آن خود کنند.

خسرو تاج تامین مواد اولیه و ارایه تسهیلات لازم برای توسعه صنعت بسته بندی را وظیفه دولت دانست و گفت: از یک سو حذف موانع برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع بسته بندی و از دیگر سو نهادینه سازی فرهنگ اهمیت به بسته بندی محصولات در بین فعالان عرصه تولید و تجارت دو موضوعی است که توجه خاص مسئولان را طلب می کند.

به گفته وی؛ کسب آموزش های تخصصی در زمینه نقش بسته بندی در بازاریابی و صادراتی کردن یک محصول ضرورتی است که نیازمند توجه جدی است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، مجتبی خسرو تاج با اشاره به اینکه نحوه بسته بندی محصولات تاثیر بسزایی در کسب بازار و توسعه فعالیت اقتصادی دارد، تصریح کرد: از این رو ارتقای صنعت بسته بندی محصولات و ایجاد زیرساختهای لازم در این رابطه علاوه بر اینکه باید از سوی دولت مهم تلقی شود، ضرورت توجه بیشتر بنگاه ها و فعالان اقتصادی را به این مهم می طلبد.

وی افزود: نگاه بنگاه ها به موضوع بسته بندی در فرآیند تحلیل رقابت باید بیشتر از گذشته جدی گرفته شود، چرا که در عرصه رقابت داخلی و خارجی و جلب رضایت مشتری این موضوع از جایگاه خاصی برخوردار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امروز بسیاری از محصولات صرفا به دلیل بسته بندی مناسب، شکل و نوع بسته بندی در بازار مصرف و رقابت، از نفوذ خوبی بهره مند هستند، چرا که نحوه و شکل ارایه محصول به دست مصرف کننده در دنیای امروز بسیار مهم است.

وی سپس خاطر نشان کرد: در این میان موضوع حائز اهمیت شناخت و آشنایی بنگاه ها و شرکت های صادراتی در مواجه با چگونگی ارائه و نوع بسته بندی محصولات است تا بتوانند جایگاه مناسب را در مقابل رقبای داخلی و خارجی از آن خود کنند.

خسرو تاج تامین مواد اولیه و ارایه تسهیلات لازم برای توسعه صنعت بسته بندی را وظیفه دولت دانست و گفت: از یک سو حذف موانع برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع بسته بندی و از دیگر سو نهادینه سازی فرهنگ اهمیت به بسته بندی محصولات در بین فعالان عرصه تولید و تجارت دو موضوعی است که توجه خاص مسئولان را طلب می کند.

به گفته وی؛ کسب آموزش های تخصصی در زمینه نقش بسته بندی در بازاریابی و صادراتی کردن یک محصول ضرورتی است که نیازمند توجه جدی است.