صداوسیما : کارخانه فراوری وبسته بندی پسته ورامین به منظور صادرات ،با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در این شهرستان راه اندازی می شود.این کارخانه قرار است در یکی از شهرک های صنعتی منطقه مستقرشود . با راه اندازی این واحد تولیدی ، مراحل مختلف تولید ، پوست کنی ، خشک کنی ،درجه بندی و بسته بندی در ورامین اجرا می شود.

 

هم اکنون باغداران پسته ورامین ، پس از برداشت محصول ، آنها را به رفسنجان منتقل می کنند و پس از بسته بندی با برند این شهرستان به کشورهای اروپا و آمریکا صادر می کنند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به شرطی با راه اندازی پایانه ( کارخانه ) مرکزی فراوری و بسته بندی پسته در ورامین موافق است که خارج از منطقه حفاظت شده کویر مرکزی باشد.
حیدرزاده با بیان اینکه بهترین مکان استقرار این پایانه، شهرک های صنعتی است افزود: اگر این پایانه راه اندازی شود از فعالیت دستگاه های پوست کنی و خشک کن موجود در باغات ورامین جلوگیری می شود.وی گفت: نگاه سازمان حفاظت محیط زیست حمایتی است و اگر به تعداد دستگاه های موجود در باغات اضافه نشود مجوز لازم برای پایانه مرکزی صادرمی شود.
حیدرزاده افزود: تولید کنندگان پسته تمایل دارند مراحل مختلف فراوری در داخل باغ ها صورت گیرد که این امر غیرممکن وسخت است .مدیر کل صنایع وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: هم اکنون در شهرستان ورامین 78 تولید کننده بزرگ پسته فعالیت می کنند و تعداد تجهیزات پوست کنی و خشک کنی 12 دستگاه است.
تهرانی پور با بیان اینکه برداشت پسته همزمان در دو هزار و 600 هکتار از باغات ورامین صورت می گیرد افزود: از اواسط مهر تا پایان آبان با انبوهی از پسته تر روبروهستیم که اگر به موقع پو ست کنی وخشک نشود خسارت فراوانی به باغداران وارد می شود.وی گفت: اگر پسته ورامین در همین منطقه فراوری و بسته بندی شود ،افزایش 50 درصدی ارزش افزوده این محصول را خواهیم داشت.هم اکنون بیش از پنج هزار و 200 هکتار از زمین های کشاورزی ورامین به کشت پسته اختصاص یافته است که نیمی از آنها به باردهی رسیده اند.

http://www.iribnews.ir