فرابنفش (UV) جای پای خود را به خوبی در بازار چاپ و بسته‌بندی باز کرده است. در سال 2013، بازار به حجم 60هزار تن متریک مرکب به علاوه 82هزار تن متریک  انواع روکش رسید. با این وجود این میزان تنها بخشی از 2/3 میلیون تن متریک مصرف‌شده در این سال بوده است…

{phocadownload view=file|id=305|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}