هنر بسته بندی:  شرکت Unilever (لندن) به تازگی خبر از برنامه‌ای مبنی بر کاهش ضایعات پلاستیکی و کمک به خلق چرخه اقتصادی برای پلاستیک‌ها داد.

 

 

 

شرکت که مالک Dove، Ben & Jerry’s، Lipton و بسیاری برندهای دیگر است تایید کرد که اتفاقات زیر قرار است تا سال 2025 قطعی شود:

– نصف کردن مصرف پلاستیک‌های بکر با کاهش مطلق استفاده از پلاستیک‌های بسته‌بندی با بیش از 100 هزار تن و افزایش استفاده از پلاستیک‌های بازیافت شده. مصرف رزین‌های بکر تا سال 2025 به 386 هزارتن خواهد رسید در مقایسه با 772 هزارتن سال 2018.

– کمک به جمع‌آوری و فرآیند بسته‌بندی‌های پلاستیکی بیشتر از میزان فروش آن‌ها.

این دستورالعمل‌ها Unilever را تبدیل به بزرگترین شرکت تولیدکننده کالاهای مصرفی در راستای کاهش پلاستیک‌ها خواهد کرد. شرکت همچنین به شدت کنترل خواهد کرد تا مطمئن شود که تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی‌اش تا سال 2025، قابل استفاده مجدد، قابل بازیافت و زیست‌تخریب‌پذیر باشند. Alan Jope مدیر شرکت می‌گوید که هدف اصلی ما کاهش به‌کارگیری پلاستیک‌ها و در گام بعدی کنترل این‌که آن‌ها از منابع بازیافت شده تهیه شده باشند خواهد بود.