مهر: رئیس اتحادیه صنایع‌دستی کشور گفت: هنوز مساله توزیع بسته‌بندی صنایع‌دستی برای تولید‌کنندگان و فروشندگان حل نشده است بنابراین تا زمانی که محصول نهایی از کیفیت و استاندارد مشخصی برخوردار نباشد، طراحی و تهیه بسته‌بندی راه به جایی نمی برد.

منوچهر عبدلی گفت: بسته‌بندی صنایع‌دستی مستلزم ایجاد زیرساختهای دیگر در زمینه صنایع‌دستی است که یکی از آنها مربوط به توزیع بسته‌بندی‌ها می‌شود.

وی افزود: هنرمند صنایع‌دستی نباید دغدغه تولید و توزیع بسته‌بندی صنایع‌دستی را داشته باشد بلکه باید زمینه برای جای دادن صنایع‌دستی در یک بسته‌بندی مناسب یک مساله حل شده برای او باشد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

عبدلی افزود: شبکه توزیع صنایع‌دستی شامل تولیدکننده، تامین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های طراحی و تهیه بسته‌بندی و بخش دولتی به‌عنوان انجام‌دهنده امور ستادی است که اتحادیه سراسری صنایع‌‌دستی تلاش می‌کند آنها را با یکدیگر هماهنگ کند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که محصول نهایی از کیفیت و استاندارد مشخصی برخوردار نباشد، طراحی و تهیه بسته‌بندی راه به جایی نخواهد برد.