تقاضای بسیاری برای محصولات حافظ سلامت وجود دارد و به سرعت نیز در حال گسترش است. با این همه صنعت داروسازی با چالش‌های بزرگی رودررو است. David Swift مدیر جهانی پیشین تامین بسته‌بندی در شرکت Novartis، در گفت‌وگو با Pro Carton از پیشرفت‌های کنونی و آینده می‌گوید.

{phocadownload view=file|id=313|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}