حال كه بحث روز ايران حول مسايل اقتصادي و نوسانات نرخ ارز مي‌گردد اين سوال پيش مي‌آيد كه جهت گيري مسوولان اقتصادي كشور بايد در جهت حمايت از صادرات باشد و منافع خاص آن يا در جهت واردات و منافع كوتاه مدت و البته مصرف كنندگان داخلي. در سالي كه قرار است از توليدكنندگان داخلي حمايت شود چگونه بايد آنان را پشتيباني كرد در حالي كه آسيبي به اقشار مختلف مردم وارد نشود.

{phocadownload view=file|id=84|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}