حرفه‌هایی هستند که بیشتر از طراحی صنعتی مضر هستند اما بسیار اندکند. و شاید تنها یک حرفه از آن جعلی‌تر است. طراحی تبلیغاتی، مردم را تشویق به خریدن چیزهایی می‌کند که به آنها نیاز ندارند با پولی که ندارند در جهت تاثیر بر کسانی که اهمیت نمی‌دهند، به احتمال زیاد حیله گرفته‌ترین بخش در زندگی امروزی است.طراحی صنعتی، با اختراع چیزهای پرزرق و برق و شاید بیهوده که توسط بازاریابان فروخته می‌شود نیز نقش خود را نشان می‌دهد.

{phocadownload view=file|id=237|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}