هنر بسته بندی: در سال گذشته، 13 واحدتولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به بهره برداری رسید.

 

بسته بندی, هنر, صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی, سازمان جهاد کشاورزی, عبدالرسول بهنام راد,

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت و گو با”هنر بسته بندی” گفت : در این واحدها 117 میلیارد و 307 میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شد.

 وی با اشاره به اشتغال ایجاد شده 215 نفر در این واحدها اظهار داشت : این واحدها در زمینه های صنایع باغی ، زراعی و دام و طیور و شیلات بود.

 عبدالرسول بهنام راد افزود : این عملکرد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته درتعدادواحدها 86 درصد و اشتغال ایجاد شده 40 درصد رشد داشته است.

 وی میزان ظرفیت اسمی این واحدها را 83 هزار و400 تن و میزان موادخام کشاورزی مورد نیاز آنها 96 هزار تن عنوان کرد.

 راد خاطر نشان کرد : تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده صنایع تبدیلی کشاورزی استان تاکنون 111 واحد با سرمایه 698 میلیارد و 694 میلیون ریال بوده که موجبات اشتغال 3 هزارو 699 نفر را فراهم کرده است.