هنر بسته بندی: برای داشتن اعتماد مشتری، تولیدکنندگان محصولات پایه شیر و ماست باید بیش از پیش بر روی بافت، کیفیت و طعم خود کارکنند. همچنین به فکر بسته‌بندی‌ای باشند که بتواند این ارزش‌ها را به خریدار منتقل کند.

داشتن محصولی که در بسته‌بندی عالی عرضه شده باشند- شکل خوب به همراه اسلیو واضح و دربی که به خوبی در جای خود قرار گرفته- و در بسته‌های چندتایی عرضه شده باشد فرصتی است که سهم خود را از بازارهای جدید بگیرد. تیم تحقیق و توسعه SynerLink بر روی راهکار خلاقانه بسته‌بندی با نام ApSleever کار می‌کند. این دستگاه که طولی کمتر از 5 متر دارد می‌تواند به هر دو خط FFS و FS اضافه شود و لیبل‌های اسلیو را بر روی بسته‌ها و لیوان‌ها نصب کند. از آنجایی که این ماشین برای نصب یکپارچه روی ماشین‌های دیگر طراحی شده است، سازگاری خوب و حداقل ضایعات را دارد و زمان خواب دستگاه برای ایجاد تنظیمات بسیار کم است.

با این ماشین تولیدکنندگان می‌توانند با انواع مختلف فیلم کار کنند. دسرهای پایه شیر و ماست محصولاتی حساس هستند که نباید دچار آلودگی شده، وارونه نگهداشته شده یا بیش از حد حرارت ببینند. ApSleever لیبل اسلیو را به گونه‌ای به تمام انواع لیوان‌ اضافه می‌کند که نیاز به وارونگی آن نباشد. سرعت شرینک نیز کمتر از 3 ثانیه است.