بعضی وقت ها استاتیک عامل اصلی ایجاد ضایعات است و در زمان هایی دیگر به سادگی اسباب مزاحمت می شود. اغلب مشکلات استاتیکی در ماشین هایی که با سرعت بالا کار می کنند بیشتر می شود و در هنگام برنامه ریزی برای افزایش سرعت ماشین ،استا تیک یکی از مواردی است که همیشه در فهرست بازبینی عملکرد قرار دارد.

 {phocadownload view=file|id=12|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}