هنر بسته بندی:  Alloyd Division از Sonoco  خبر از تولید ماشین تغذیه رول، برش و سیل برای بسته‌بندی کاربردهای پزشکی داد که از Tyvek استفاده می‌کند.

 

 

 

ماشین یکپارچه شرایط تولید تمام خودکار با هدف سریع و بهینه کردن سیستم سیل برای بسته‌بندی‌های پایه Tyvek را فراهم کرده است. این سیستم را می‌توان به خطوط فعلی Aergo2 و Aergo2 Plus متصل کرد. Jim Lassiter مدیر شرکت چنین می‌گوید: «در هر زمانی که بخواهید قادر خواهید بود که سرعت کیفیت سیل و دقت آن را افزایش دهید که همزمان کاهش جمع و ضایعات شدن مواد اولیه و هزینه‌های دستگاه را نیز در پی دارد.» تولید‌کننده مدعی است در بخش حساس بسته‌بندی‌های دارویی، این دستگاه عملکرد و دقت بسیار خوبی از خود بر جای گذاشته است. خطای اپراتور را کاملا حذف کرده و خاطر مشتری را کاملا جمع کرده است.

عرض حداکثر قابل دریافت ماشین 14 اینچ است. ضایعات که از HDPE است را نیز می‌توان جمع‌آوری و به صورت مکانیکی بازیافت کرد.