هنر بسته بندی: Smurfit kappa و wings for Aid Foundation با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا راهکاری خلاقانه برای ارایه بسته‌بندی به مناطقی که دسترسی به آنها سخت است ارایه دهند.

 

 

 

بسته، که در سال 2019 جایزه TIACA Air Cargo Sustainability Award را برده بود، را می‌توان از هواپیما به پایین پرتاب کرد بدون اینکه آسیبی به محتویات آن برسد. این موضوع در آزمایش‌ نمونه‌های اولیه جایی که بسته حاوی 30 عدد تخم‌مرغ، محصولی که به‌طور مشهودی شکستنی است، از 100 متری به پایین پرتاب شد و هیچ آسیبی ندید، ثابت شد.

Wings for Aid جذب تجربه Smurfit در کار با بسته‌بندی‌های پایه کاغذی شد. بسته‌ها را می‌توان به ساگی برای هدف‌های دیگری همچون لانه پرندگان نیز مورد استفاده قرار داد اما اگر در محیط بیرون و بدون سرپناه گذاشته شود به سادگی تخریب می‌شود که آن هم به خاطر زیست می گوید: Smurfit kappa چیزی بیش از یک تولیدکننده برای ما است. ما این مجموعه را به‌عنوان شریک تجاری خود به حساب آوردیم و نتیجه آن را هم دیدیم. وی افزود: «ما در حال حاضر قادر به  تولید جعبه‌هایی با ظرفیت 20 کیلو برای پرتاب از ارتفاع 100 متر در سرعت 90 کیلومتر در ساعت هستیم که بدون آسیب در نقطه مورد نظر فرود آیند.»

گام بعدی ساختن جعبه‌هایی است که بتوان آنها را به جای هواپیما از پهباد به پایین انداخت.