در واقع ابزار بسته‌بندی هوشمند، قلب و مرکز اصلی مفهوم بسته‌بندی هوشمند به‌شمار می‌رود زیرا در واقع این ابزار است که می‌تواند بسته را در به‌دست آوردن، ذخیره کردن و انتقال داده‌های مورد نظر مجهز کند. بخش داده‌ها، پردازنده داده‌ها و شبکه تبادل داده‌ها همگی به‌عنوان سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند. ابزار بسته‌بندی هوشمند و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در ارتباط با هم و برای نظارت تغییرات داخلی و خارجی محصول غذایی و انتقال اطلاعات مربوط به تولیدکننده، فروشنده و حتی مصرف‌کننده طراحی شده‌اند تا…

{phocadownload view=file|id=233|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}