هنر بسته بندی : Sleever International آخرين فناوري خود را با راهكار SleeverDairy روانه بازار كرد. اين ماشين 50درصد در انرژي و توليد گازهاي گلخانه‌اي كاهش دارد كه هزينه‌هاي كلي توليد و تاثيرات زيست‌محيطي را كمتر مي‌كند.

Sleever Machines Group با معرفي SleeverDairy Combisteam ماشيني را به بازار عرضه كرد كه ويژه بازار محصولات لبني است و سرعت عملكرد 1000 بطري HDPE در دقيقه را داراست و مي‌تواند اسليوهاي 20 ميكروني را با سرعت بسيار بالا بر روي ظروف نصب كند. با اين كاركرد، كاهش 50 درصدي وزن باعث كاهش 50درصدي انرژي مصرفي مي‌شود. طراحي تونل شرينگ نيز مصرف بخار را تا 50درصد كم مي‌كند.