هنر بسته بندی: برای گسترش ظرفیت تولید، گروه برزیلی تولیدکننده محصولات لبنی با نام Quata Alimentos یک بار دیگر از فناوری پرکنی SIG استفاده کرد.

تا پیش از این شش ماشین دیگر از این شرکت در Quata نصب شده بود. محصولاتی که این ماشین‌ها پر خواهند کرد شامل شیر تمام کرم UHT، شیر تمام و نیمه‌خامه‌دار، شیر شکلات و… می شود . در سال 2014 در حدود 5/15میلیارد بسته کارتنی برای محصولات با ماندگاری بالا در برزیل فروخته شده است.