مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین گفت: این شهرستان توان تولید آب گازدار را دار است.علی احد زاده تصریح کرد: تولید و عرضه آب گاز دار می تواند جایگزین نوشابه گاز دار شود.وی افزود: سرعین به دلیل برخورداری از آب های معدنی می تواند در تولید فرآورده های جدید خوراکی این حوزه اقدام کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پژوهش وسیعی برای امکان سنجی پروژه های تولید آب های معدنی بسته بندی انجام می شود، اضافه کرد: به عنوان مثال “گوزسویی” به دلیل برخورداری از املاح می تواند در بسته های کوچک به بیماران ارائه شود.

به گفته احد زاده علاوه بر این برخی بیماران از جمله بیماران دیابتی که در مصرف آب باید با دقت نظر برخورد کنند می توانند از آب های معدنی بسته بندی استفاده کنند.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین تصریح کرد: 30 میلیارد ریال اعتبار سالانه پژوهشی داریم که برای توجه به موضوعات پژوهشی از این دست نیازمند افزایش است.

وی از اعلام آمادگی این مرکز آموزشی برای عقد قرارداد با سرمایه گذاران خبر داد و افزود: در آینده نزدیک سرعین می تواند به قطب تولید آب های معدنی بسته بندی شده با رویکرد بهبود تغذیه و درمان تبدیل شود.