در طول تاریخ، طرح‌های بسته‌بندی هدف‌های گوناگونی داشته‌اند که انعکاس‌دهنده ارزش‌ها و نیازها در دوره‌های زمانی مختلف بوده‌اند. اگرچه در مبحث طراحی بسته‌بندی در ابتدای قرن بیست‌ویکم، نگرش و موضوعات متفاوت بودند، اما سادگی خود را به‌عنوان فلسفه‌ای غالب، به رخ کشید. مسئله باارزشی همچون کاستن از پیچیدگی‌های غیرضروری طراحی، پیشرفت قابل توجهی در نقش ارتباطی طراحی بسته‌بندی را سبب شد…

{phocadownload view=file|id=301|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}