با تدوین کلیات طرح جامع گسترش بسته بندی صنایع دستی در معاونت صنایع دستی کشور که در زیر خواهدآمد صنایع دستی آماده  پیوند با صنعت بسته بندی کشور است.به نظر می آید تنها راه کنونی خروج از کیفیت نامناسب عرضه و صادرات این محصولات فرهنگی   استمداد از    طراحان و تولیدکنندگان بسته بندی کشور و اجرای برنامه های تدوین شده است تا بتوان با تولید انبوه و با کیفیت بسته بندی و توزیع و گسترش در سراسر کشور بتوان شاهد رشد بسته بندی مناسب در این محصولات بود…

{phocadownload view=file|id=208|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}