هنر بسته بندی: هیات مدیره اتحادیه صنف صحاف، اطلاعیه ای را در اختیار نشریه “هنر بسته بندی” قرار داده که به شرح زیر است:

 

به نام خدا

همکاران محترم صنعت چاپ

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند با عنایت به تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی مصوب 12/3/94 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به اطلاع می رساند واحدهای صنفی که دارای حائز شرایط و ضوابط جهت استقرار چند نوع فعالیت صنفی می باشند ، می توانند با اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام نمایند، لذا چنانچه واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب از سایر اتحادیه های صنفی از قبیل چاپخانه داران که دارای فعالیت صحافی می باشند در صورت احراز شرایط هر دو صنف می توانند جهت رسته صنفی صحافی ( سری ساز کتاب) نیز از این اتحادیه مبادرت به تحصیل پروانه کسب نمایند.

هیات مدیره اتحادیه صنف صحاف