ایرنا : فرماندار شهرستان سقز یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را تکمیل نشدن چرخه کشاورزی دانست و گفت: نبود صنایع تبدیلی، جانبی و بسته بندی از جمله این مشکلات و کمبودهاست.

  علی اکبر ورمقانی در نشست هم اندیشی پیرامون بررسی پتانسیل ها و رفع مشکلات بخش کشاورزی شهرستان سقز، یکی دیگر از ضعف های کشاورزی در کشور را نداشتن الگوی کشت توسط کشاورز برشمرد و گفت: به دلیل ترس از مقاومت کشاورز، الگوی کشت تا کنون در کشور عملیاتی نشده است.
او خواستار کاهش بروکراسی اداری در بحث سوخت کشاورزی، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، ترویج کشت های سازگار با آب کم، مدیریت منابع آب، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی، تسریع در راه اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی و بررسی ساخت شهرک های کشاورزی گلخانه ای توجیه دار شد.
ورمقانی با بیان اینکه سیستم کشاورزی کشور در حال گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی است گفت: حرکت به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی از ضروریات جامعه امروز است.او گفت: کم سواد بودن و بی سواد بودن کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از مشکلات مهم این بخش است و این امر باعث خواهد شد تا کشاورزان به سمت نو گرایی حرکت نکنند.
وی پیشنهاد داد در راستای استفاده از پتانسیل فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، آنان با حضور در محیط روستا کشاورزان را در جهت افزایش تولید یاری دهند.او در این نشست که در اداره جهاد کشاورزی شهرستان سقز برگزار شد با عنوان اینکه امید اول دولت در بحث اشتغالزایی، کشاورزی است گفت: باید با شناسایی ظرفیت های اشتغالزا و ارائه طرح های توجیه پذیر در حوزه کشاورزی، سرمایه گذاران را دعوت کرد.
محمد پیشداد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز هم کمبود اعتبار در سال های اخیر را از مشکلات اصلی بخش کشاورزی برشمرد و افزود: در سال جاری اعتبار این اداره برای اجرای 11 طرح عمرانی شش میلیارد و 470 میلیون ریال است.
وی با توصیف و ترسیم دور نمای کشاورزی شهرستان سقز، کاهش جمعیت دامی، کمبود منابع آبی و خشکسالی را از جمله مشکلات برشمرد و بر اهمیت افزایش و تشویق کشاورزان به استفاده از آبیاری تحت فشار و تسهیل ادارات مرتبط درباره این موضوع تاکید نمود.
در این نشست روسای ادارات شبکه دامپزشکی، تعاون روستایی ومنابع طبیعی و مسوولان قسمتها و واحدهای مختلف جهاد کشاورزی گزارشی از اداره تحت مدیریت خود ارایه کردند.پایین بودن سطح سواد بهره برداران، کوچک بودن زمین های کشاورزی، وارد شدن سرمایه گذاران غیر متخصص به بخش کشاورزی، اختصاص اعتبار به آموزش در زمینه امور باغی وزراعی و مجهز کردن مرکز آموزش جهاد کشاورزی از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.