هنر بسته بندی: شرکت Romaco ماشین جعبه پرکن مدل Promatic PAK 130 را طراحی و به بازار معرفی کرد. به گفته شرکت این دستگاه غیراتوماتیک، ماشین ایده‌آل برای کارتن‌های دارویی سریال‌بندی شده است.

 

 

PAK 130 استانداردهای بالای کار بر روی بسته‌بندی‌های دارویی دارای شاهد دستکاری شدن (tamper evident) را داراست. دستگاه به گونه‌ای طراحی شده تا به کمک نرم‌افزار بتواند تجمعی از محصولات را به صورت ایمن گرد هم جمع کند. پس از سریال‌زنی، جعبه‌ها در بخش بسته‌بندی ثانویه با ردیف‌های از پیش‌ تعیین شده درون کارتن نهایی قرار می‌گیرند. سیستم ردیابی دستگاه، بسته‌های جمعی را تشخیص می‌دهد. حداکثر سرعت دستگاه 5 جعبه در دقیقه است همراه با بستن و چسب زدن درب آن.