فودنا: رییس سازمان غذا و دارو گفت: این سازمان در صدد راه اندازی سیستم ردیابی محصولات غذایی است که برای تحقق این امر خواستار حمایت فنی ازمان جهانی بهداشت است. 

دکتر رسول دیناروند در جلسه ای که به مناسبت روز جهانی بهداشت با عنوان ایمنی غذایی با حضور دکتر جیهان طویلا نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشورمان برگزار شد بر ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه اطلاع رسانی به منظور نظارت بر سلامت غذا در سطح کشور تاکید کرد.

 وی بر ضرورت تشکیل کمیته فنی ایمنی غذا متشکل از همه ذینفعان داخلی و نمایندگان سازمان های بین المللی ذیربط تاکید کرد و افزود: ظرفیت سازی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارشناسان غذایی در زمینه های ارزیابی خطرات احتمالی ناشی از سموم قارچی، روش های بازرسی و نمونه برداری و بهره مندی از تجربیات موفق سایر کشور ها در زمینه ایمنی غذا از جمله موارد دیگری است که حمایت سازمان جهانی بهداشت را می طلبد.

 وی در ادامه با بیان حمایت معاونت علوم و تکنولوژی ریاست جمهوری از سازمان غذا و دارو برای دسترسی به فناوری های جدید در زمینه راه اندازی سیستم های هشدار دهنده سریع آلایندهای غذایی،افزود: سازمان غذا و دارو برای تحقق و اجرای این سیستم در حال برنامه ریزی است و در این خصوص از تجارب موفق دیگر کشورها نیز بهره مند شده است. دیناروند همچنین تقویت آزمایشگاه های کنترل غذا در سراسر کشور از طریق تجهیز آنها با فن آوری های نوین و سازگار با سیستم های موجود، شبکه سازی آزمایشگاه ها و اعتبار بخشی همه آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه های صنایع تولید غذایی را از برنامه های جاری و اهداف آتی سازمان غذا و دارو بیان کرد.

 وی خاطرنشان کرد: آگاهی و اطلاع رسانی به مردم از طریق گذاشتن برچسب چراغ راهنمایی (سبز- زرد – قرمز) در محصولات و فرآورده های غذایی جهت آگاهی آنان از مواد متشکله سالم و بی خطر (سبز) از دیگر برنامه های این سازمان است که قوانین اجرای این برنامه تصویب و تا پایان سال 94 اجرا خواهد شد. به گفته وی، در حال حاضر سازمان غذا و دارو قادر به انتشار اطلاعات ایمنی و سلامت مواد غذایی مانند برنج، شیر و گوشت به ازای هر استان است که این آمار گویای وضعیت خاص آن استان از نظر سلامت در مواد غذایی است.

نقش اطلاع رسانی در زمینه سلامت مواد غذایی در تولید غذای سالم

 بر اساس این گزارش دکتر جیهان طویلا، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ادامه این نشست، آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم در زمینه سلامت مواد غذایی را موجب رقابت تولید کنندگان صنایع غذایی در تولید غذاهای سالم تر با هدف جذب مشتریان و کسب شهرت بیشتر دانست.

 وی، همچنین با اشاره به اینکه در برخی کشور های موفق، مسوولیت امر ایمنی غذا بر عهده سایر ارگان ها مثل شهرداری است یا حداقل آزمایشگاه های کنترل غذا زیر نظر شهرداری ها فعالیت می کنند، افزود: البته در برخی از آنها نیز هر یک از استان ها سیستم ویژه ایمنی غذای خود را دارند و دارای سیستم های آزمایشگاهی پیشرفته هستند.

 طویلا بر حمایت همه جانبه سازمان جهانی بهداشت از کشور ایران در زمینه ابتکارات مربوط به ایمنی غذا و ارتباط آن با بیماری های مشترک بین انسان و دام و مقاومت ضد میکروبی تاکید کرد و گفت: لازم است مسوولان سازمان غذا و داروی کشور برنامه ملی ایمنی غذا را متناسب با اهداف استراتژی جهانی ایمنی غذا و برنامه عملیاتی مربوط ، تعریف و اجرا کنند.