فود پرس- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: ورود ماشین‌آلات چاپ و سایر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 25255/260116/109/161/73/56 مورخ 17/02/1391 را به شرح زیر اعلام کرد:

به پیوست تصویر نامه شماره 262200/60 مورخ 24/12/90 معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین‌آلات چاپ و سایر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند 2 ماده 42 آ.ا.ق.م.ص.و ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

بنابر این گزارش متن نامه شماره 262200/60 مورخ 24/12/90 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرو نامه‌های شماره 179334/60 مورخ 16/9/90 و 201150/60 مورخ 17/10/90 موضوع تفویض اختیار اجاره ورود تجهیزات ، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات برای خطوط تولید و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 163406/1390 مورخ 5/11/90 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می‌رساند: صدور مجوز از محل بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ماشین‌آلات چاپ، دستگاه‌های لیتوگرافی و سایر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت صنعت چاپ نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.