بسته بندی به عنوان ابزاری برای نگهداری، حفاظت و تجاری کردن کالا در جهت فروش و توزیع مواد غذایی به کار برده می شود. بسته در رساندن محصولی ایمن و با کیفیت به مصرف کننده نقش مهمی ایفا می کند. تماس بین ماده غذایی و مواد بسته بندی شده بر تغییراتی که به مرور زمان در محصول ایجاد می شود تاثیر گذار است. به همین دلیل باید عوامل متعددی در هنگام انتخاب بسته مناسب با محصولات غذایی در نظر گرفته شوند. 

{phocadownload view=file|id=256|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}