هنر بسته بندی: Sonoco Plastics یکی از واحدهای Sonoco جایگاه نخست مسابقه سالانه Parts Competition را به خاطر بسته‌بندی قالب‌گیری دمشی PET برای بادام‌زمینی Planters را به خود اختصاص داد.

بسته بندی, جار پلاستیکی, قالب گیری دمشی, بادام زمینی, جار شیشه ای, plastic jar, planters, blow moulding

این بسته‌بندی برنده جار قالب‌گیری دمشی شده برای بادام‌زمینی Planters است که جایگزین جارهای 16 و 20 oz شیشه‌ای قبلی شد. پلاستیک بادوام و سبک تمام هدف‌های کاربردی Planters ازجمله حجم، شفافیت و افزایش طول عمر را برآورده کرد و البته 84 درصد نیز سبک‌تر از بسته‌بندی اصلی بود. علاوه بر این بسته‌بندی 100 درصد قابل بازیافت و بدون BPA بود.