این مسابقه به گفته بسیاری, معتبرترین مسابقه بسته بندی دنیاست. PDF پیوست، حاوی سری نخست از برندگان سال 2013 است.

{phocadownload view=file|id=238|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}