هنگامی که نخستین مهاجرین سوئدی تصمیم گرفتند جایی را که امروز به آن Delaware می‌گویند بسازند، تنها به درختان و تبرشان متکی بودند. ماده اولیه تنه گرد درخت، ابزار تبر و فرآیند برش اره برای تبدیل درخت به الوار بود.از اتاقی ساخته شده از الوار در Delaware Valley در 1680 تا خانه بیابانی Paolo Soleri در قرن بیستم آریزونا، جهش بزرگی نیست…

{phocadownload view=file|id=295|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}