نشریه هنر بسته بندی 

سال چهارم – شماره 20

{phocadownload view=file|id=325|text=دانلود نسخه کامل مجله|target=b}