هنر بسته بندی: M&H Plastics بخشی از گروه شرکت‌های  RPC، تیوب‌های تولیدی خود را به‌گونه‌ای ارتقا داده است که تا برای برندهایی که احتیاج به ایمنی بیشتر یا شاهد دستکاری شدن دارند همراه با درب با نوار پاره‌شونده ایمنی عرضه کند.

 

طراحی نوار پاره شونده جلوه‌ای زیبا دارد، یک بار از جای خود کنده می‌شود تا بتوان درب را باز کرد. برندها می‌توانند برای تزیین از چاپ تمام اسلیو یا لیبل‌زنی استفاده کنند که پنجره موجود بر روی آن مصرف‌کننده را از اتمام محصول مطلع می‌کند. این تیوب‌ها با قطر 35، 45 و 50 میلی‌متر و حجم 40 تا 250 میلی‌لیتر عرضه می‌شوند.