هنر بسته بندی: بسیار از پیشرفت‌ها در صنعت بسته‌بندی بسیار ساده می‌نمایند. از این جمله می‌توان به سیستم انحصاری اندازه‌گیری شرکت New Twist اشاره کرد که بخش تغذیه کرم‌گونه مارپیچی را شامل می‌شود که در بسیاری از سیستم‌های بسته‌بندی وجود دارد.

در این استفاده خلاقانه، بخش تغذیه مارپیچ با استفاده از سیستم هوشمند Servo کار می‌کند که به دقت شروع به حرکت می‌کند و می‌ایستد تا در زمان تعیین شده تعداد صحیح قوطی‌ها را بشمرد. با هر چرخش یک قوطی را در مارپیچ خود جای می‌دهد و زمانی که تعداد معینی قوطی در یک دور کامل مارپیچ جا شدند، آنها را به‌عنوان یک گروه آزاد می‌کند. این سیستم می‌تواند محصولات با اشکال مختلف را شمارش و دسته‌بندی کند.