هنر بسته بندی: RPC Bebo لهستان دو طراحي منحصربه‌فرد براي ظرف‌هاي استاندارد غذايي و غيرغذايي خود ارایه كرده است.كاسه‌هاي 115 ميلي‌متري با درب‌هاي چفت‌شونده دو الگوي پايان كاري جداگانه دارند، يكي با خط‌هاي انحنادار و ديگري با تعدادي زواياي گرد و چهارگوش كه هر كدام با طراحي جداگانه مي‌توانند محصولات مختلفي را در قفسه فروشگاه‌ها متفاوت كنند.

نكته مهم اين است كه به خاطر این که قطر ظروف تفاوتي نكرده است، توليدكنندگان ديگر نيازي به تطابق خطوط پركني خود ندارند. اين ظرف جديد از جنس‌هاي PP و PET به شكل شفاف يا در رنگ‌هاي مختلف قابل توليد است. درب‌ها قابل ليبل‌زني يا انجام چاپ افست هستند.