هنر بسته بندی: شرکت Nestal سیستم جدید خود برای تولید لیوان استادیومی با فناوری IML و استفاده از ماشین‌های ELION3200-2900 را به بازار معرفی کرد.

  

 

از بعد تکنیکی، تولید ظروف نوشیدنی بسیار پیچیده است. در هنگام تولید بسته‌بندی‌های با دیواره نازک، نسبت جریان به دیواره نازک درجه سختی را تعیین می‌کند. در لیوان‌های  oz44 این نرخ 300:1 است و نیاز به ماشینی دارد که بتواند حفره‌ها را به سرعت پر کند. از طرف دیگر هر گونه جابه‌جایی ناچیز هسته، به عنوان مثال فقدان دقت چرخش بین قالب و هسته، تاثیری مستقیم بر کیفیت محصول دارد.

 اطلاعات تکمیلی در kraussmaffeigroup.com