ایسنا: مدیر گروه نانوفناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا از جنبه های کاربردی نانو برای توسعه صنایع مختلف استفاده می شود گفت: این دسته از تحقیقات سبب افزایش بازده صنایع شده و بسترهای لازم برای رشد آنها را فراهم می کند.

بسته بندی, هنر, صنعت بسته بندی, نانو حسگر, بسته بندی محصولات دریایی, علوم و صنایع غذایی, نانوفناوری در مواد غذایی,

 

دکتر بهاره عمادزاده با بیان این مطلب اظهار کرد: این علم با گستره دربرگیری بالایی که دارد می‌تواند موجبات بهبود وضعیت تمام صنایع از جمله صنعت غذا را فراهم آورد.

وی با اشاره به خط مشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در زمینه کاربردی کردن پژوهش های انجام شده تصریح کرد: در این مرکز علمی تنها پژوهش هایی اجرایی می شوند که تقاضا محور بوده و جنبه های کاربردی علم نانوفناوری در مواد غذایی را مورد استفاده قرار می دهند.

مدیر گروه نانوفناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ادامه داد: این تحقیقات که در زمینه های مختلف در این مرکز در حال انجام است در واقع سبب بالا رفتن کیفیت و سلامت مواد غذایی و در نتیجه ارتقا سطح سلامت و امنیت غذایی در کشور می شود.

عمادزاده با بیان اینکه ورود تکنولوژی نانو به صنعت غذا در زمینه های مختلف بسیار موثر بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه هایی مانند بسته بندی، افزایش ماندگاری مواد موثره محصولات غذایی مختلف، رسانش هدفمند ریز مغذی ها، پایش فساد مواد غذایی و موارد دیگری از این قبیل استفاده از این علم بسیار اثرگذار بوده است.

وی افزود: در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، محققان جوان با انجام تحقیقات در زمینه های مختلف علم نانوفناوری موفق به تولید محصولات مختلف اثرگذار در صنایع شده اند.

مدیر گروه نانوفناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی عنوان کرد: ساخت بسته بندی های مناسب برای افزایش مدت زمان ماندگاری مواد غذایی، ریز پوشانی ترکیبات موثره زعفران با هدف افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی، ساخت نانوحسگر برای پایش فساد فرآورده های دریایی، استفاده از نانوحامل های لیپیدی جهت رسانش غذا داروها به بخش های مختلف بدن، پوشش دهی روغن هل و گیاه زنجبیل به نحوی که خواص آن حفظ شده و در شرایط مناسب آزاد شود و همچنین طراحی و ساخت سطوح خود تمیز شونده از جمله این طرح ها بوده است.

عماد زاده تاکید کرد: تمام این پروژه ها به صورت تقاضا محور و با حمایت صنایع به انجام رسیده و از نتایج آنها به صورت کاربردی استفاده می شود.