مهر: محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با استفاده از عصاره‌ی گیاه بنه به عنوان محلول کاهنده، اقدام به تولید نانوذرات نقره کردند. نتایج این تحقیق گام مثبتی در راستای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و گسترش شیمی سبز خواهد بود.

بابک صادقی گرمارودی، در این خصوص توضیح داد:  عصاره‌ی گیاه بنه زیست سازگار است و ویژگی ساده و کم هزینه بودن دلیل روش به کار رفته در این طرح است و امکان سنتز سریع نانوذرات نقره با اندازه‌های مختلف را فراهم می‌کند.وی با اشاره به اینکه قطر نانو ذرات نقره تولید شده به شکل کروی و متوسط 25 تا 35 نانومتر است، عنوان کرد: این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های کاهش شیمیایی باشد و باعث گسترش زمینه‌های کاربردی نانوذرات در علوم بین رشته‌ای همانند فیتوشیمی، علوم پزشکی، داروسازی و امثال آن شود.

وی با بیان اینکه خاصیت میکروب کشی نانوذرات نقره به خوبی اثبات شده است، اذعان داشت: از نتایج این طرح می‌توان در صنایع ساخت انواع شوینده‌ها و صنایع بسته بندی استفاده کرد.صادقی اظهار داشت: نانوذرات نقره‌ی پایدار شده با عصاره‌ی گیاهی قادرند بیش از نانوذرات پوشیده شده با پایدارکننده‌های شیمیایی(پلیمرها) توسط سلول‌ها جذب ‌شوند.

وی در توضیح این خصوصیت خاطر نشان کرد: این پدیده به این دلیل است که نانوذرات پایدار شده توسط عصاره گیاهی حاوی پروتئین‌ها و فیبرهای‌متنوعی روی سطح خود هستند و در این حالت احتمال ورود به سلول‌ها از طریق گیرنده‌های چندگانه‌ی پروتئین‌ در مقایسه با گیرنده‌های دوگانه‌ی پروتئین و پلیمر شیمیایی، بیشتر است.

صادقی در ادامه توضیح داد: با کمک این نتایج می‌توان انتقال پروتئین، داروها و الیگونوکلئوتیدها به سلول‌ها را با تغییر شکل و اندازه نانوذرات متصل به آن‌ها تنظیم کرد.وی در ادامه افزود: عصاره‌ی برگ بنه برای کاهش نمک نقره به نقره‌ی فلزی در ابعاد نانو به کار رفته است. سپس نانوذرات ساخته شده، توسط آزمون‌های طیف سنجی UV_VIS، TEM ، FE_SEM و XRD مشخصه‌یابی شدند و در پایان نیز، آزمون‌های متفاوت زیستی برای بررسی خاصیت آنتی باکتریایی این نانوذرات به عمل آمده است.