هنر بسته بندی : سيزدهمين نمايشگاه تخصصي كشاورزي و صنايع غذايي وماشین آلات مربوطه 18 آبان ماه امسال در تبريز برگزار مي شود.

اين نمايشگاه به عنوان بزرگترين نمايشگاه منطقه اي(با حضور6 استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل ،زنجان، قزوين و كردستان)و از جمله بزرگترين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي –غذايي ايران (در مجاورت كشورهاي تركيه ،ارمنستان ،عراق، اقليم كردستان و آذربايجان ها) بهترين فرصت را براي حضور و عرضه توانمندي هاي توليد كنندگان فراهم می کند.

تا كنون بيش از 180 شركت داخلي از استان هاي همجوار و ساير استان هاي تهران ، فارس ،خراسان ، اصفهان، گرگان، مازندران، چهارمحال و بختياري ،كردستان، مركزي، آذربايجان غربي ، قزوين ، البرز، همدان و بيش از 30 شركت نمايندگي خارجي از  كشورهاي تركيه ، ايتاليا و ..در اين نمايشگاه ثبت نام كرد ه اند.