طی سال های متمادی، انواع خاصی از بسته بندی ها نقشی فراتر از تنها کاربرد را دارا بوده اند. بسته بندی برای حق خود ارزش قایل است و باید در معرض دید قراربگیرد چرا که خصوصیات برند را به نمایش می گذارد. بسته بندی، بدون در نظر گرفتنِ خود محصول، حایز اهمیت است. از آنجایی که بسته بندی، خود برند است می تواند نقش عمده ای در جایگاه سازی برند ایفا کند. توجه به چگونگی عرضه محصولات ( به دلیل احساس غرور مصرف کنندگان در خانه هایشان)  افزایش یافته است. برای  یک محصول این کافی نیست که درِ یک بطری با برچسبی که گویای فواید و اسانس آن است به خوبی بسته بندی شده باشد، بلکه باید از نظر زیبایی شناسی نیز به اندازه ی کافی رضایت مصرف کننده را جلب کند. 

{phocadownload view=file|id=268|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}