هنر بسته بندی: با ماشين بسته‌بندي قالب‌گيري حرارتي MULTIVAC، اين شركت در پي طراحي دستگاهي با حداكثر ايمني و تميزي در خط توليد بوده است. فضاي فرآيند توليد و فناوري ماشين به شكلي موثر از يكديگر جدا هستند.

 تمامي واحدهاي نصب شده براي فناوري ماشين شامل لوله‌هاي پلاستيكي، كابل و سوپاپ‌ها از بخش دروني ماشين به كنار آن منتقل شده‌اند. اين موضوع ريسك انباشتگي محصول درون ماشين در حين فرآيند بسته‌بندي كه باعث خاموشي‌هاي مكرر آن مي‌شود را كاهش مي‌دهد.

از سوي ديگر، روكش‌دهي جلويي ماشين بسته‌بندي شفاف است و از جنس پلي‌كربنات توليد شده است. درب‌هاي بزرگ به آساني باز مي‌شوند. اين كار ديدن و دسترسي به اجزاي ماشين را آسان مي‌كند. بخش نشان‌گذاري و بازرسي Multivac نيز ليبل‌زن جعبه‌اي را طراحي كرده كه برگه‌هاي قابل نصب درون جعبه‌هاي مقوايي را سيل مي‌كند. اين باعث ايمن شدن جعبه مي‌شود. اين ليبل همچنين جعبه را از باز شدن غيرمجاز محافظت مي‌كند.