جریان یافتن پلاستیک در ابزار پدیده ای پیچیده است،گاهی دوستانه و قابل پیش بینی و گاهی شیطانی و عجیب.پس از اینکه پلاستیک مذاب درون حفره ابزار پر شد درون قالب سخت می شود و از سمت بیرون قطعه(نزدیک سطح قالب)به سمت درون منجمد می شود.n

 {phocadownload view=file|id=14|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}