هنر بسته بندی: شرکت Billerudkasnäs با همکاری چند دانشگاه معتبر در فرانسه، آلمان، اسپانیا و سوئد سالانه رویدادی با عنوان Packaging Impact Design Awards (PIDA) را برگزار می‌کند. بیش از 200 طراح آینده بسته‌بندی هر سال در این رویداد شرکت می‌کنند.

بسته بندی, هنر, طراحی بسته بندی, ضایعات غذا, packaging, art, packaging design          

موضوع PIDA 2013 که هدف آن افزایش آگاهی نسبت به طراحی بسته‌بندی برای تغییر در محیط‌زیست بود Food For Thought انتخاب شد. چالش رقبا انتخاب نوع ماده اولیه بسته‌بندی و خلق طراحی بود که باعث کاهش ضایعات غذا شود. با این رقابت شرکت می‌خواست تا پیوندهای بین دانشگاه و تجارت را مستحکم‌تر کند. همچنین آینده‌ای پایدار را در بحث آگاهی‌بخشی رقم بزند. این کار هم برای صنعت و هم طراحان آینده بسته‌بندی مفید است.

 

بسته بندی, هنر, طراحی بسته بندی, ضایعات غذا, packaging, art, packaging design