هنر بسته بندی: یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولید کاغذ مرغوب در شمال آمریکا، خبر از تولید کاغذی جدید و باکیفیت، ویژه چاپ دیجیتال داده است. Mohawk مسایل بسیاری همچون رنگ، قابلیت بازیافت، بافت و سایر موضوعات را در ارایه کاغذهای خود لحاظ می‌کند.

چندین نوع کاغذ تولیدی این مجموعه شامل انواع امکانات زیر می‌شود:

Mohawk Loop: کاغذ زیست‌محیطی با فیبر ضایعاتی پس از مصرف بالا برای چاپ دیجیتال و در جایی که پایداری موضوعی مهم است.

Mohawk Options: به‌کارگیری ویژگی Inxwell برای تضمین صحت بازتولید تصویر.

Mohawk Studio Collection: ارایه رنگ‌های غنی مناسب برای استفاده با فناوری مرکب سفید HP Indigo

Mohawk Superfine: شناخته شده در جهان به خاطر سطح عالی یا چاپ دیجیتال پوست تخم‌مرغی.

Mohawk Via: مجموعه اقتصادی از رنگ‌ها و بافت‌های عالی

Strathmore Writing: یکی از مرغوب‌ـرین کاغذهای نوشت‌افزاری کتان

Mohawk Chromolux: کاغذ روغنی برای چاپ با عملکرد بالا

اطلاعات تکمیلی در:  mohawkconnects.com