بسته بندی, لیبل, کدزنی, بطری, کد, ماشین لیبل زن, کدخوان, packaging, omega design , lablesync,

 

هنر بسته بندی: .Omega Design Corp ماشین LabelSync450 Vision Module را برای جمع‌آوری و هماهنگی لیبل خاص سریال‌دار شده و خط کدزنی جداگانه آن طراحی کرده است. این ماشین می‌تواند بر روی بطری 30 تا 1500 میلی‌لیتری با سرعت 300 عدد در دقیقه عمل کند.

LabelSync 450 قابلیت هماهنگی با انواع نرم‌افزارهای سریال‌زنی و ابزارهای دید را دارد که می‌تواند توانایی خوانده شدن کدها را بررسی کند، تایید کند که هر کدام از بطری‌ها به خط تعلق دارند (امنیت خط) و رابطه تک به تک کدها با هم را برقرار کند.

سیستم دیداری این ماشین شامل چهار دوربین می‌شود که بر روی هم دید 360 درجه روی لیبل را فراهم می‌کند و پنجمین دوربین نیز کد خط دوم را می‌خواند. LabelSync450 می‌تواند با تجهیزات خاص چاپی خود نیز تجهیز شود. با این تجهیزات ماشین می‌تواند کدهای متصل و هماهنگ را چاپ و بازرسی کند. همچنین در انتهای بطری، روی درب‌ها را نیز چاپ بزند.