ایرنا: رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی، نبود تطابق محتویات کودهای شیمیایی با برچسب روی بسته بندی ها، عدم شناسایی تولید کنندگان و عرضه کنندگان این محصولات و ویژگی های اغواکننده روی برچسب ها را از مهمترین مشکلات مصرف کنندگان کود بخش کشاورزی کشور برشمرد.

 

اطلاعات برچسب بسته های کودهای شیمیایی با محتویات آن مطابقت ندارد

کاظم خاوازی در مراسم افتتاح دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی که در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده بود، افزود: براساس اعلام فائو سهم کودهای شیمیایی به عنوان یکی از عوامل تغذیه گیاهان بین 30 تا 55 درصد است، بنابراین در شرایط فعلی کشور ما که با تنش هایی از جمله سرما، شوری و خشکسالی مواجه است، سریعترین عامل در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی کود و تغذیه مناسب آن است. وی تصریح کرد: برای استفاده صحیح از کود و افزایش عملکرد آن به 30 تا 45 درصد باید نظام کود از قبیل مصرف، روش مناسب، توصیه دقیق علمی و تأمین آن متناسب با برآوردها باشد.

وی با اشاره به اینکه سلامت محصولات کشاورزی و جامعه به شدت متاثر از مصرف کود است، گفت: طی سال های گذشته تنوع مواد کودی کشور به دلیل کاهش یارانه بخش کشاورزی و ورود بخش خصوصی به عرضه کود به شدت افزایش یافت به طوری که بی کیفیتی کودهای عرضه شده دربازار موجب گله مندی کشاورزان شد.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش زراعت درآمد کمتری نسبت به باغبانی دارد این بیم وجود داشت که کشاورزان از مصرف این نهاده صرف نظر کنند، بنابراین ضمن تخلیه بنیه حاصلخیزی خاک های کشور که از منابع ملی به شمار می رود با کاهش پنهانی تولید در بخش کشاورزی مواجه هستیم.

خاوازی یکی دیگر از مشکلات را نبود قانون و دستگاه اجرایی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل معاونت زراعت وارد این بحث شد و با بهره گیری از تمام اعضا و هیات علمی، قبل از ایجاد سازمان خاک مقرر شد تا به بحث تغذیه خاک کمک کنیم.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب تصریح کرد: حدود 4 ماه در مؤسسه خاک و آب تدوین برنامه جامعه حاصلخیزی خاک با مشارکت تمام ذینفعان به طول انجامید و در آن مباحث مربوط به آموزش، تحقیقات و ترویج، استانداردسازی، برآورد، نسخه نویسی آزمایشگاه در آن دیده شد و امروز فقط یک پازل از آن برنامه جامع که مربوط به کیفیت کود است را ارایه می کنیم. وی افزود: بنابراین رسالت ما در بخش کشاورزی این بود که تجربه دنیا را تجربه کنیم و به بحث ثبت کود و پایش مداوم آن وارد شویم.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت: نخستین موضوع در شورای راهبردی کود، فروردین ماه امسال مطرح شد و براساس آن آئین نامه ای مطابق تجربیات کشورهای پیشرفته تدوین و بالاخره آئین نامه ثبت و کنترل مواد کودی در آبان امسال توسط وزیر جهاد به مؤسسه خاک و آب ابلاغ شد.

وی افزود: بر این اساس سه ماه فرصت برای تدوین شیوه نامه ثبت مواد کودی داشتیم و در فاصله تدوین این شیوه نامه از بازار غفلت نکردیم و تائیدیه هایی با عنوان تهیه محتوا و برچسب ارایه کردیم و از خطوط تولید نمونه برداری و پایش به عمل می آوردیم در این فاصله به پایش مواد کودی کشور وارد شدیم. خاوازی اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات نتایج بسیار مهمی حاصل شد به طوری که شیوه نامه هم اکنون آماده چاپ است.
وی افزود: با اعتبارات کمی توانستیم برنامه جامع را تدوین و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی را تجهیز و راه اندازی کنیم.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: در حال حاضر تمام امکانات لازم برای اجرای کامل برنامه ثبت کنترل کیفی در بخش های مختلف وزارتخانه موجود است و تمرکز این امکانات نیاز به دخالت جدی وزیر جهاد کشاورزی دارد.

در مراسم افتتاح دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی 3 دستاورد تحقیقاتی شامل برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، کود زیستی ویژه گندم و نقشه محدودیت شوری اراضی ایران با حضور معاونان و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد.
http://www.irna.ir/fa/News/81497019/