هنر بسته بندی: Cardia Bioplastics Limited اعلام کرده که سفارش 500هزار تایی پاکت‌های Biohybrid را از China’s Oixia Cardia Bioplastics دریافت کرده است. پاکت‌های زباله آشپزخانه تجدیدپذیر که با استفاده از فناوری اختصاصی Biohybrid تولید شده‌اند از روغن کمتر استفاده و در نتیجه گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید می‌کنند.

Oixia District Conncil آخرین مرحله از تایید برنامه بازگشت ضایعات ارگانیک خود را پشت سر می‌گذارنند. 400 هزار عدد سفارشی رقمی حدود 400 هزار دلار خواهد شد.