مهر: یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در صفحه شخصی خود عکس جالبی از خیار ایرانی بسته بندی شده در فروشگاه های آمریکا منتشر کرد. این کاربر در پست خود نوشت: « پرژِن کیوکمبر! احساس خوبیه وقتی آدم می‌خواد خیار بخره، روش نوشته باشه: خیار پارسی، حتا اگر مزه‌اش مثل کدو سبز باشه!»