بسته‌بندی انواع خاصی دارد که بر حسب شكل و يا ميزان فسادپذيري محصول تغییر می‌کند. اصولا پنج نوع تقسيم‌بندی وجود دارد: ميوهاي نرم، ميوه‌های سفت، محصولات ساقه‌اي، محصولات ريشه‌اي و سبزي‌های برگي.ميوهاي نرم بسيار فسادپذير بوده و به سرعت دچار تنفس بي‌هوازي و فساد می‌شوند. ساييده شدن و يا ضربه ديدن اين محصولات عامل اصلي پوسيدگي آنها است…

{phocadownload view=file|id=187|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}